Page 9 - 30. Grup Online BDT Eğitimi Dijital Kitapçık
P. 9

24 ŞUBAT
    3.Modül                                           2024

    1. DEPRESYON NEDİR                   7. DEPRESYONDA DAVRANIŞÇI

      • Depresif Bozukluk Tipleri            TEKNİKLER
      • Majör Depresif Bozukluk               • Bilişsel-Davranışçı Yöntemlerin Ortak
                                  Özellikleri
    2. DEPRESYON TEDAVİSİ                   • Davranişçı Teknikler
      • Depresif Bozuklukta Farmakoterapi          • Kronik Depresyon Vaka Örneği


    3. DEPRESYONDA BDT                   8. DEPRESYON, BDT VE
      • BDT’nin Etkinliği                NÖROGÖRÜNTÜLEME
      • BDT Özellikle Hangi hastalarda?           • Biraz da Nörobiyoloji
      • Depresyon BDT’sinin özellikleri
      • Depresyonda Psikoegitim             9. YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU
      • Depresyonda BDT Aşamalari              • YAB Genel Bilgiler
      • Depresyonda Değerlendirme              • Biyolojik Nedenler
      • Depresyonda Formülasyon               • Tanım
      • Örnek Vaka                      • Klinik Özellikler
      • Depresyonda Ev Ödevi                 • Farmakoterapi
      • Depresyonda Tedavi Rasyoneli            • Bilişsel Temel
                                  • Endişe
    4. DEPRESYONDA BİLİŞSEL

    TEKNİKLER                       10. YAB’DE BDT
      • Bilişsel Modele Göre Depresyon           • Tedavi Plant
      • Depresyonda Bilişsel Müdahale            • Hedef Müdahaleler İşe Yaramayan
      • Depresyonda Otomatik Düşünceler           Müdahaleler
      • Düşünce Kaydı                    • Psikoegitim
      • Düşünce Hatalarını Belirleme            • Endişe Farkındalık Eğitimi
      • Depresyonda BDT’nin Relapsa Etkisi          • YAB Vaka Örneği
                                  • Belirsizliğe Tahammülsüzlüğü Çalışma
    5. DEPRESYODA ARA VE TEMEL                 • Endişenin Yararsızlığını Değerlendirme
    İNANÇLAR                          • Sorun Çözme Eğitimi
      • Depresyonda Semalar ile Çalışma           • İmajinal Exposure
      • Temel İnançlar                    • Endişe Zamanı
      • Ara İnanç ve Temel İnançların            • Gevşeme Rekaksasyon
      Saptanması                       • Derecelenmis Düşünce
      • Ara İnançların Degiştirilmesi            • Timeline
                                  • Dikkat Eğitimi Tekniği
    6. İNTİHARDA BDT                      • Sıkıntı Rahatsızlık Nedir?

      • İntihar Epidemiyolojisi               • Ölüm Kaygıları
      • İntiharın Bilişsel Teorisi
      • İntiharın BDT’si                11. YAB. BDT VE NÖROGÖRÜNTÜLEME
                                  • Biraz da Nörobiyoloji     www.bdtegitim.com.tr
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13