• ANASAYFA
  • Bilişsel Davranışçı Terapi


Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), psikolojinin ve psikoterapinin önemli bir yaklaşımıdır. Bu terapi yöntemi, insanların düşünceleri, duyguları ve davranışları arasındaki karmaşık ilişkileri anlamak ve değiştirmek üzerine odaklanır. İnsanların yaşadığı psikolojik sorunların büyük bir kısmının, düşüncelerimizin nasıl işlediği ve bu düşüncelerin duygularımızı ve davranışlarımızı nasıl etkilediği ile ilgili olduğunu savunur.

BDT'nin temel prensipleri şunlardır:

Düşünce ve İnançların Rolü: BDT'ye göre, insanların yaşadıkları duygusal ve davranışsal sorunlar, genellikle bireyin düşünce ve inançlarıyla ilişkilidir. Yani, negatif düşünce kalıpları ve yanlış inançlar, depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Davranışın Önemi: BDT, düşüncelerin yanı sıra davranışların da önemli olduğunu vurgular. Davranış değişikliği, düşünce ve duyguları etkileyebilir ve tersi de geçerlidir. Bu nedenle terapi sürecinde hem düşüncelerin hem de davranışların değiştirilmesine odaklanılır.

Hedef Odaklı ve Yapılandırılmış Bir Yaklaşım: BDT, belirli hedeflere yönelik yapılandırılmış bir terapi süreci sunar. Terapist ve danışan, bireyin belirli problemlerini anlamak ve bu problemleri çözmek için birlikte çalışırlar. Terapi genellikle kısa süreli ve odaklıdır.

Eğitim ve Öğretme: BDT, danışanın kendi düşüncelerini tanıması ve nasıl değiştirebileceği konusunda eğitim almasını içerir. Terapist, danışana bilişsel hataları tanımayı, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeyi ve daha sağlıklı düşünce ve davranışları benimsemeyi öğretir.

Problem Çözme Odaklı Yaklaşım: BDT, danışanın mevcut problemlerini çözmeye odaklanır. Geçmişteki olayların analizinden ziyade, şu anki sorunların anlaşılması ve bunlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşır.

BDT, birçok farklı psikolojik sorunun tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmış bir terapi yaklaşımıdır. Özellikle depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk gibi durumlar üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu terapi yöntemi, bireyin düşünsel ve duygusal süreçlerini daha iyi anlamasına ve daha sağlıklı düşünce ve davranış kalıpları geliştirmesine yardımcı olabilir.

BDT hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Aaron Beck ve Albert Ellis gibi öncülerin çalışmalarına ve BDT uygulayan lisanslı terapistlere başvurabilirsiniz.

 

İlişkisel Davranışçı Terapi (İDT), bilişsel davranışçı terapinin (BDT) bir türü olarak bilinir ve ilişkisel terapi (IT) ile bilişsel terapi (BT) öğelerini birleştirir. İDT, bireyin iç dünyasındaki düşünce ve duygularının yanı sıra, ilişkilerinin ve sosyal etkileşimlerinin de terapi sürecinde önemli olduğunu vurgular.

İDT'nin temel özellikleri şunlardır:

1. **Bilişsel ve Duygusal İçerikler**: İDT, bilişsel terapi gibi bireyin düşünsel süreçlerine ve içsel dünyasına odaklanır. Bireyin nasıl düşündüğü, bu düşüncelerin duygularını nasıl etkilediği ve bu duygusal reaksiyonların nasıl davranışlara yol açtığı üzerinde çalışır.

2. **İlişkisel ve Sosyal Dinamikler**: İDT, ilişkisel terapi unsurlarını da içerir. Bireyin sosyal ilişkileri, ilişkisel geçmişi ve mevcut sosyal etkileşimleri terapi sürecinde önemli bir yer tutar. Terapist, bireyin ilişkilerindeki desenleri, iletişim tarzlarını ve etkileşimlerdeki dinamikleri inceleyerek terapi sürecini yönlendirir.

3. **Bütüncül Yaklaşım**: İDT, bilişsel ve duygusal süreçlerin yanı sıra sosyal ve ilişkisel dinamikleri de içeren bütüncül bir terapi yaklaşımı sunar. Bireyin hem içsel dünyasını hem de dışsal ilişkilerini anlayarak ve değiştirerek iyileşmeyi hedefler.

4. **Terapötik İlişki Önemi**: İDT, terapötik ilişkinin önemini vurgular. Terapist, bireyin hem içsel dünyasını hem de dışsal ilişkilerini anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olurken, güvenli bir ortamda etkili bir çalışma ilişkisi kurar.

İDT, özellikle karmaşık ilişkisel ve duygusal sorunları olan bireyler için etkili olabilir. İnsanların hem içsel dünyalarını hem de dışsal ilişkilerini anlayarak ve değiştirerek daha sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir.

Bu terapi türü hakkında daha fazla bilgi almak veya bu yaklaşımı kullanan lisanslı terapistlerden destek almak isterseniz, yerel sağlık kuruluşları veya psikoterapi merkezleri ile iletişime geçebilirsiniz.